Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

MsHoney
2134 57fc
Reposted fromdailylife dailylife vialitka litka
MsHoney
6698 deac
Reposted fromEkran Ekran viaaynis aynis
MsHoney
1584 d9ac 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
9163 243e 500
Reposted fromlaluna laluna viaSkydelan Skydelan
MsHoney
MsHoney
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viapralina pralina
MsHoney
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viapralina pralina

July 30 2017

MsHoney
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
MsHoney
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail vialaluna laluna
MsHoney
5572 03f5
Reposted fromGodislove Godislove vialaluna laluna
MsHoney
MsHoney
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
MsHoney
MsHoney
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaathousandthoughts athousandthoughts
MsHoney

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viaelusive elusive
MsHoney
6711 20ef 500
jack
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
MsHoney
MsHoney
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
MsHoney
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl