Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

MsHoney
7055 8472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
MsHoney
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viastarryeyed starryeyed
MsHoney
7962 5db2 500
MsHoney
6246 85c2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
MsHoney
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viaprzeblyski przeblyski
MsHoney
MsHoney
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
— hasz.soup.
Reposted fromhasz hasz vianiebieskieoczy niebieskieoczy
MsHoney
6326 e5a9
MsHoney
MsHoney
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaoll oll
MsHoney
potrzebuję żebyś mnie potrzebował
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaxvcth xvcth
MsHoney
0857 e169
Reposted fromkarahippie karahippie viaparrtyzant parrtyzant

August 07 2017

MsHoney
2134 57fc
Reposted fromdailylife dailylife vialitka litka
MsHoney
6698 deac
Reposted fromEkran Ekran viaaynis aynis
MsHoney
1584 d9ac 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
9163 243e 500
Reposted fromlaluna laluna viaSkydelan Skydelan
MsHoney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl